İcra Takibi

Ofisimiz yerli ve yabancı müvekkillerin alacaklarını tahsil etmek amacıyla en geniş anlamda icra takip hizmeti vermektedir. Ofisimiz bu alandaki tecrübesiyle müvekkillerin alacaklarını tahsil etme konusunda önemli bir başarı yüzdesine sahiptir.

  • Yerli ve yabancı müvekkilerin borçluları aleyhine açılan icra dosyalarının takibi ve tüm haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Yerli ve yabancı müvekkilerin borçluları ya da alacaklıları ile sulh anlaşmalarının düzenlenmesi
  • Açılan takiplerle ilgili olarak söz konusu olabilecek istihkak, tahliye, ticareti terk vb davaların takibi