Faaliyet Alanları

 • Şirketler Hukuku / Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Birleşmeler ve Devralmalar
 • Dava Takibi
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • İş Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Özelleştirmeler
 • Bankacılık Hukuku
 • Telekomünikasyon Hukuku
 • Proje Finansmanı
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • E-ticaret Hukuku