img
  • University of Pennsylvania Law School (LL.M), 2002
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999
  • Sermaye Piyasası Hukuku
  • Bankacılık ve Finans
  • Birleşme ve Devralmalar
  • Şirketler Hukuku
  • Türkçe
  • İngilizce
  • İstanbul Barosu, 2000