Dava Takibi

Ofisimiz yerli ve yabancı müvekkillerine ulusal ve uluslararası dava ve uyuşmazlık çözümü alanında hizmetler vermektedir. Ofisimiz mahkemeler nezdinde ya da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri kapsamında hizmet verdiği müvekkiller ile en üst düzeyde işbirliği halinde olup gerek ulusal gerekse uluslararası birçok uyuşmazlığın çözümünde rol almaktadır.

  • Yerli ve yabancı müvekkilerin ticaret ve şirketler hukuku konularındaki ihtilaflarından doğan davaların takibi
  • Yerli ve yabancı mülk sahiplerinin mülkleri ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü tapu iptal, tescil, istihkak davalarının takibi
  • Yerli ve yabancı müvekkillerin işçileri ile ilgili ortaya çıkabilecek iş kazası ve meslek hastalığı, işçilik hak ve alacakları, işe iade davaları, kıdem, ihbar tazminatı davaları gibi tüm davaların takibi
  • Yerli ve yabancı müvekkilerin müşterileri ile ilişkilerinden doğabilecek özellikle Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamına giren davaların takibi
  • Yerli ve yabancı müvekkilerin markalarının, ticari sırlarının, patent, tasarım, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerinin, bilgisayar programlarının korunması amaçlı davaların takibi
  • Yerli ve yabancı şirketlere karşı idare tarafından tesis edilen hukuka aykırı işlemlerin yürürlüğünün durdurulması, iptal edilmesi dahil idare aleyhine açılacak tam yargı ve iptal davalarının takibi